Thông tin chi tiết:
Đặng Thị Thu Hòa
Phó Hiệu Trưởng Đặng Thị Thu Hòa
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc Sỹ
Trình độ Thạc Sỹ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều