Thông tin chi tiết:
Nguyễn Quang Vinh
Họ và tên Nguyễn Quang Vinh
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu Trưởng
Học hàm, học vị Thạc Sỹ
Trình độ Thạc Sỹ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều