Đơn Đăng Ký Nguyện Vọng Ban Học và Xét Tuyển Vào Học Lớp 10 Nâng Cao Năm Học 2021-2022

Tài liệu đính kèm: Tải về

Học Sinh Khối 10 năm học 2021- 2022 tải mẫu đơn đăng ký nguyện vọng ban học và xét tuyển vào lớp 10 nâng cao năm học; hoàn thiện và nộp về văn phòng nhà trường  trong các ngày mồng 05, 06,07/8/2021 để nhà trường xếp lớp.

(Để đảm bào an toàn toàn phòng chống dịch bệnh covid19, phụ huynh học sinh đến trường nộp đơn thay cho học sinh, và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch của Bộ Y Tế).

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều